برگزاری رویداد

۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج ورکشاپ استوری سازنده

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ استوری سازنده این ورکشاپ با سرفصل های زیر: آموزش و معرفی انواع استوری آموزش تکنیک های استوری گذاشتن آموزش…

208
۶۰۰,۰۰۰ تومان