از استخدام تا اخراج کارکنان

۷۰۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره : محمد میلادی – مسعود عادلی یکی از مهم ترین قسمت های مدیریت استخدام و اخراج کارکنان هست.…

7
۷۰۰,۰۰۰ تومان